Vergunning verleend - evenementenvergunning - Sambafestival Nijmegen 4 september 2022 - Hunnerpark, Kelfkensbos, Voerweg en rondom het Valkhofpark te Nijmegen

Gepubliceerd op: 21-07-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Hunnerpark)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.107405

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 18-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 19-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 30-08-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 19 juli 2022 tot en met 30 augustus 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven