Kennisgeving besluit o.g.v. Wet bodembescherming inzake melding voor een bodemsanering aan de Paterswoldseweg 78-90 te Groningen

WET BODEMBESCHERMING

Kennisgeving Besluit

Burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: B en W) hebben van ProRail (hierna: saneerder) het evaluatieverslag ontvangen van een uitgevoerde bodemsanering op de locatie van het voormalig Nelf-terrein aan de Paterswoldseweg 78-90 te Groningen. De saneringslocatie heeft als kadastrale aanduiding: Gemeente Groningen, sectie C, nummers 11559, 11912 en 12741. De sanering is uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen aanleg van een wegtracé. Hieraan voorafgaand wil de saneerder de locatie geschikt maken voor het beoogde gebruik. B en W hebben besloten in te stemmen in met het ingediende verslag.

Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 27 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022 bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen aan het Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9:00 tot 13:00 (zonder afspraak) en van 13:00 tot 17:00 (alleen op afspraak), telefoon 14 050.

Bezwaren kunnen tot vrijdag 11 maart 2022 door belanghebbenden mondeling of schriftelijk worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Groningen, postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Groningen, 26 januari 2022

GPS coördinaten saneringslocatie:

X: 233225

Y: 580998

 

Naar boven