Kennisgeving melding, Venedie 4 te Enkhuizen

Op 13 juli 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Venedie 4 te Enkhuizen. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-001950. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven