Groenvisie Ridderkerk

De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 april 2020;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De Groenvisie Ridderkerk "Groen is onze toekomst" vast te stellen.

 • 2.

  Kennis te nemen van het Participatieboekje Groenvisie.

 • 3.

  Het college opdracht te geven om het uitvoeringsprogramma Groenvisie (hoofdstuk 5) uit te voeren.

 • 4.

  Voor 2020 een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Groenvisie en dit te onttrekken uit de algemene reserve.

 • 5.

  Een bestemmingsreserve "Groenvisie 2021 - 2025" in te stellen.

 • 6.

  Uit de algemene reserve € 1.200.000,- te storten in de bestemmingsreserve "Groenvisie 20212025".

 • 7.

  Uit de bestemmingsreserve "Groenvisie 2021-2025" de benodigde budgetten beschikbaar te stellen om de Groenvisie uit te voeren.

 • 8.

  De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema

Naar boven