Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het herbouwen van de bedrijfsruimte met kantoren op het perceel Spijkerboor 3, 1678JA Oostwoud

De gemeente heeft op 19 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001112 voor een omgevingsvergunning voor het herbouwen van de bedrijfsruimte met kantoren op locatie Spijkerboor 3, 1678JA Oostwoud te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven