Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, A. Commandeurlaan 91, 1715AG Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, A. Commandeurlaan 91, 1715AG Spanbroek

Op 14 juli 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak op het perceel A. Commandeurlaan 91, 1715AG Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000503. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven