Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Raadhuisstraat 1, 1718BM Hoogwoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Raadhuisstraat 1, 1718BM Hoogwoud

Op 11 juli 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een nieuw kozijn op het perceel Raadhuisstraat 1, 1718BM Hoogwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000495. De aanvraag betreft:

  • slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven