Kennisgeving melding, Flevolaan 1, 1601MA Enkhuizen

Op 12 juli 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Flevolaan 1, 1601MA Enkhuizen. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-001942. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven