Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Emmaweg 32a te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 18 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op de locatie Emmaweg 32a te Kortenhoef te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.71573).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven