Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/BW omgeving Wolvega

De gemeente heeft op 18 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OAB-2022-3811 voor een ontheffing APV/BW op de locatie omgeving Wolvega. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

ProRail spoorwerkzaamheden 15 oktober 2022 t/m 24 oktober 2022

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 19 juli 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent, kunt u (schriftelijk of digitaal) bezwaar maken tegen het besluit. Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na 19 juli 2022. Als het later binnenkomt, verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

· Digitaal, via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

· Per post, naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega

Wat moet er in uw bezwaar staan?:

· uw naam en adres,

· de datum waarop u uw bezwaarschrift maakt,

· een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (voeg een kopie van de brief toe),

· waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

U vindt deze informatie ook op: www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken

 

Naar boven