Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 145b te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 14 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning op de locatie Middenweg 145b te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.72539).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 15 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven