Kennisgeving besluit omgevingsvergunning voor renovatie van de gevel en vervanging van kozijnen en isolatie, Nansenrede 5, 2725KT Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 18 juli 2022 een besluit verzonden op de aanvraag met zaaknummer 2022-024792 voor renovatie van de gevel en vervanging van kozijnen en isolatie op locatie Nansenrede 5, 2725KT Zoetermeer. De vergunning is verleend.

Bezwaar maken?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. afdeling VVH

Postbus 152700 AA Zoetermeer

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

U kunt alleen een verzoek indienen als u:

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening

Naar boven