nabij Hugo de Grootplein, verlengen beslistermijn, Wabo

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: nabij Hugo de Grootplein te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het realiseren van twee ondergrondse putbehuizingen

Aangevraagde activiteiten: bouwen

Kenmerknummer: 079613884504

Uiterste beslisdatum: 30 augustus 2022

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven