Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Windgat

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

 

Datum ingekomen: 14 juli 2022

Intern kenmerk: 202 2OG0 4 61 -01

Omschrijving project: het verbeteren van de waterberging en het versterken van de natuurwanden

Locatie: Windgat

Postcode: -

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.

Naar boven