Vergunning verleend - ontheffing art.35 Alcoholwet van 15 t/m 23 juli 2022 tijdens de Scouting Vierdaagse Kamp - Sophiaweg 450 6523 NJ te Nijmegen

Gepubliceerd op: 20-07-2022

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Sophiaweg 450 6523 NJ Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.106604

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 17-05-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 18-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 29-08-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 18 juli 2022 tot en met 29 augustus 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven