Anjelierenweg 98 te Nijmegen: bouwobjectenvergunning periode 15-08-2022 tm 22-12-2022 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 20-07-2022

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 15-08-2022 tm 22-12-2022 (Anjelierenweg 98 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z22.105206.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 27-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 15-07-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 26-08-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 16 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=0E049ACB-60CE-4C31-A25C-C853CF0C7601

Naar boven