Bouwstenen communicatie zienswijze NRD Zon en windenergie

In het Klaverblad van week 27 is aangegeven dat er voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het onderzoek naar de mogelijkheden van zon- en windenergie een zienswijze periode komt. Deze zienswijze periode gaat in op 25 juli en loopt tot en met 18 september 2022. Iedereen die in de gemeente Vught woont en/of onderneemt kan in deze periode (bij voorkeur) schriftelijk een zienswijze indienen. Ingebrachte zienswijzen zijn niet bindend, maar worden wel ter overweging meegenomen in het onderzoek. We nodigen inwoners en ondernemers van Vught uit om te reageren.

U kunt de notitie digitaal raadplegen in het gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad). Bij de balie van het gemeentekantoor ligt ook een uitgeprinte versie die u in kunt zien. Als u wilt kunt u een zienswijze schriftelijk indienen, door deze digitaal te versturen naar gemeente@vught.nl, met onderwerp ‘Zienswijze NRD zon- en windenergie’, of te bezorgen bij postbus 10100, 5260 GA Vught. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken door te mailen naar gemeente@vught.nl met als onderwerp ‘Afspraak mondelinge zienswijze NRD zon- en windenergie’.

In het Klaverblad van week 27 is aangegeven dat er voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het onderzoek naar de mogelijkheden van zon- en windenergie een zienswijze periode komt. Deze zienswijze periode gaat in op 25 juli en loopt tot en met 18 september 2022. Iedereen die in de gemeente Vught woont en/of onderneemt kan in deze periode (bij voorkeur) schriftelijk een zienswijze indienen. Ingebrachte zienswijzen zijn niet bindend, maar worden wel ter overweging meegenomen in het onderzoek. We nodigen inwoners en ondernemers van Vught uit om te reageren.

U kunt de notitie digitaal raadplegen in het gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad). Bij de balie van het gemeentekantoor ligt ook een uitgeprinte versie die u in kunt zien. Als u wilt kunt u een zienswijze schriftelijk indienen, door deze digitaal te versturen naar gemeente@vught.nl, met onderwerp ‘Zienswijze NRD zon- en windenergie’, of te bezorgen bij postbus 10100, 5260 GA Vught. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken door te mailen naar gemeente@vught.nl met als onderwerp ‘Afspraak mondelinge zienswijze NRD zon- en windenergie’.

 

Naar boven