Gemeente Berg en Dal– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 7113391 - Botsestraat 25 te Kekerdom

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Locatie : Botsestraat 25 te Kekerdom

Omschrijving : handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Datum ontvangst : 15 juli 2022

Zaaknummer ODRN : W.Z22.105806.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Naar boven