Professor Huijbersstraat 1 te Nijmegen: slopen t.b.v. renovatiewerkzaamheden en verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Omschrijving: slopen t.b.v. renovatiewerkzaamheden en verwijderen van asbest (Professor Huijbersstraat 1 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.105757.01

Product: meldingen

Ontvangst: 14-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9ACE6A2C-1AF2-402F-9DC7-0EB8CAA842A0

Naar boven