Koopvaardijweg 5B te Nijmegen: Oprichting restaurant en kantoor - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Omschrijving: Oprichting restaurant en kantoor (Koopvaardijweg 5B te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z22.105545.01

Product: meldingen

Ontvangst: 07-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=492FB4E8-A3FE-4FA4-BB14-A93727B1941A

Naar boven