Toestemming voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Westmeep 55 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 13-07-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verleend:

  • 11-07-2022, Westmeep 55, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Naar boven