Modelpublicatie: Besluitenlijst college 12 juli 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van12 juli 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Bestemmingsplan Molenakkerstraat 6 Moergestel

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Molenakkerstraat 6 Moergestel, waarmee wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij en de herbestemming naar een akkerbouwbedrijf met enkele nevenactiviteiten, waaronder een grondgebonden zonneveld, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Naar boven