Vooraankondiging bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof)

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen bekend dat zij het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) voorbereiden.

Met het plan wordt beoogd om het winkelcentrum Weezenhof te herontwikkelen en op het winkelcentrum woningen te realiseren. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 worden aangepast.

Over enige tijd wordt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg – 17 (Winkelcentrum- Weezenhof) ter visie gelegd. Eenieder kan dan een zienswijze indienen.

Naar boven