Toestemming voor het wijzigen van de achtergevel aan Breezand 16 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 4 juli 2022 tot en met 11 juli 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : het wijzigen van de achtergevel

Locatie : Breezand 16, 8321 AT Urk

Datum verzending : 8 juli 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Naar boven