Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Bernardusweg 12 te Lage Mierde

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

 

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan voor de verbouw van de “Oude Ster” naar 6 woningen.

 

Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:

  • de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen;

  • initiatiefnemer verplicht zich om een exploitatiebijdrage te betalen voor plankosten;

  • de gemeente verhaalt mogelijke planschade op initiatiefnemer.

  •  

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Màdy Verkooijen. U bereikt haar via telefoonnummer 0497 - 650 650 of via e-mail m.verkooijen@reuseldemierden.nl.

Naar boven