Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

 

Voor: Autobedrijf Timur V.O.F

Locatie: Locht 68C, 6466GX Kerkrade

Datum melding: 12 mei 2022

Zaaknummer: 2022-025336

De volgende activiteiten zijn gemeld: - Uitbreiding met 3 werkplaatsen voor reparaties aan auto's

 

Voor: Padelworld Nederland B.V.

Locatie:Tunnelweg 86, 6468 EK Kerkrade

Datum melding: 3 juni 2022

Zaaknummer: 2022-029642

De volgende activiteiten zijn gemeld - Het realiseren van padelbanen.

 

De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichtingen van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl

De hierboven vermelde meldingen liggen niet ter inzage. Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

lnformatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: 043 389 78 12

Publicatie in Gemeenteblad d.d. 18 juli 2022

 

Naar boven