Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

  • 1.

    Het bouwen van 21 starterswoningen en 8 patiowoningen op de locatie Einderstraat (kadastrale percelen E6713, E6618, E6619, E6616, E6714, E6400, E6512, E6372, 6506 en E6503) (d.d. 08.07.2022)

  • 2.

    Het uitbreiden van de garage op de locatie Grachterstraat 14, 6465 AN (d.d. 12.07.2022)

  • 3.

    Het realiseren van een keerwand op de locatie Gravenweg 28, 6471 VX (d.d. 12.07.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 20 juli 2022

Naar boven