Meldingen Wet Milieubeheer

De volgende melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen:

- Wenkebachstraat 3 – Koskamp b.v., voor het veranderen van een trainingscentrum.

De inrichting moet voldoen aan de milieuvoorschriften opgenomen in de bijlage bij het betreffende besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Ter inzage

U kunt de stukken inzien op afspraak bij de balie van Team Bouwen, Wonen en Ondernemen.

Naar boven