Ontwerpbestemmingsplan Ommeren, Ommerenveldseweg 8a

De gemeente Buren heeft een ontwerpbestemmingsplan gemaakt Ommeren, Ommerenveldseweg 8a.

Dit ontwerpplan is voor iedereen te bekijken.

Wat maakt dit ontwerpbestemmingsplan mogelijk?

Het bestemmingsplan maakt de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Het uitbreiden van het uitvaartcentrum zelf en het daarnaast gelegen parkeerterrein.

Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 juli 2022 te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u deze website bezoekt en dan op de knop ‘Plannen zoeken’ klikt, dan kunt u op adres Ommerenveldseweg 8a, Ommeren of op plannaam Ommerenveldseweg 8a zoeken

U kunt ook de volgende link gebruiken:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0214.OMMOmmrnvldswg8a-BON1

Hoe kunt u reageren op het plan?

U kunt vanaf 14 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022 uw mening geven over het plan (zienswijze). Dit kan schriftelijk via gemeente@buren.nl of mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker ruimtelijke ontwikkeling van het Domein Ruimte (tel:140344).

Maurik, 14 juli 2022

Gemeente Buren

 

Naar boven