Bevestiging milieumelding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op de locatie Stuijvezandeweg 32, 1759 GC in Callantsoog

Omschrijving: Bevestiging van de melding in het kader van het Activiteitenbesluit voorhet aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Naam bedrijf:

Locatie: Stuijvezandeweg 32, 1759 GC in Callantsoog

Zaaknummer: MM-22-0056

Melding ontvangen op: 27 juni 2022

Bevestiging melding verzonden op: 12 juli 2022

 

Naar boven