Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing reclame-uiting Lampegiet/seizoensverkoop

 

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van vrijdag 1 t/m donderdag 6 juli 2022 de volgende vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend:

 

1 juli 2022

Reclame-uiting - tijdelijk (b&w)

- Centercom Buitenreclame BV = tijdelijke reclame-uitingen (driehoeksborden) gedurende de periode van 22 augustus t/m 4 september 2022 in de gemeente Rhenen t.b.v. de start van de seizoensverkoop van Theater Lampegiet.

 

 

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Naar boven