Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van dakkapellen aan Linge 87 te Wijk bij Duurstede

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Zaaknummer: 362511

Voor: Project “Plaatsen dakkapellen” bestaande uit de activiteiten Bouwen van een bouwwerk

Locatie: Linge 87, (3961 JG) Wijk bij Duurstede

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 augustus 2022.

Kenmerk gemeente WbD: 2022-271

Naar boven