Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een schaftcontainer en dixi en het tijdelijk opslaan van materialen voor schilderswerkzaamheden nabij Trompstraat 4, op de parkeerhavens te Bleiswijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:  

Soort publicatie: Aangevraagde omgevingsvergunning

505391 Nabij Trompstraat 4, op de parkeerhavens, Bleiswijk.

Het plaatsen van een schaftcontainer en dixi en het tijdelijk opslaan van materialen voor schilderswerkzaamheden (ontvangen 05-07-2022).

Heeft u vragen over deze bekendmaking dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 010.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Nadat het college van burgemeester en wethouders over deze aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunnen belanghebbenden desgewenst bezwaar maken of beroep instellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Lansingerland.

Naar boven