Aanvraag vergunning voor het realiseren van appartementen in het pand op het perceel Vischpoortstraat 9, 8081EP Elburg

De Gemeente Elburg heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het realiseren van appartementen in het pand op het perceel Vischpoortstraat 9, 8081EP Elburg.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waarschijnlijk neemt de gemeente voor 26 augustus 2022 een definitief besluit over de aanvraag van de vergunning. Als de gemeente van plan is de vergunning te verlenen, publiceert de gemeente daarover een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de vergunning die de gemeente van plan is te verlenen bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met domein Dienstverlening van de gemeente Elburg. Dit kan via het telefoonnummer 0525-688 688.

Naar boven