Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Wiardi Beckmanstraat 34

Kennisgeving verlenging beslistermijn ingediende aanvraag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag de beslistermijn hebben verlengd:

Kenmerk: 2635586

Datum verlenging: De beslistermijn is verlengd van 30 juni 2022 naar 11 augustus 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Locatie: Wiardi Beckmanstraat 34

Datum besluit: 30 juni 2022

Naar boven