Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van naaldbomen aan de straatzijde op locatie Vervul 18a in Rijsbergen

Op 5 juli 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van naaldbomen aan de straatzijde op locatie Vervul 18a in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003881. De aanvraag betreft:

  • Kap

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven