Verlengde beslistermijn voor het realiseren van een doorgang aan Voorstraat 69 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 06-07-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 04-07-2022, Voorstraat 69, Harlingen, het realiseren van een doorgang.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven