Verleend Verkeersbesluit, aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op naam / kenteken

Het college van Oldebroek besluit:

 

om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek nabij huisnummer 138A door het plaatsen van een bord en door het plaatsen van een onderbord. Op het onderbord zal het kenteken worden vermeld.

 

Zaaknummer 1082321 – verzenddatum 5 juli 2021

 

Heeft u vragen over deze beschikking of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525 638200

 

Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Oldebroek dan wel bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten:

- naam en adres;

- datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

- de gronden van het bezwaar (motivering);

- handtekening.

 

Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Naar boven