Omgevingsvergunningen

Verleend (reguliere procedure)

Tot en met 6 juli 2022 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

- Chopinlaan 52, het uitbreiden van de woning (30/06);

- Franjehoed 11, het uitbreiden van de woning (01/07);

- Hoofdvaartsweg 104, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een carport (06/07);

- Kloosterakker (Dorsvlegel), kavel 68, het bouwen van een woning (30/06);

- Kloosterakker (Hakselaar), kavel 31, het bouwen van een woning met berging (30/06);

- Mercuriusplein 86, het plaatsen van reclame-uitingen (05/07).

Van rechtswege verleende vergunning

- Talmastraat 49A, het plaatsen van een erfafscheiding (05/07).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Naar boven