Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: De Haal 94, plaatsen nieuwbouw woning.

Datum verlenging:3 juli 2022

Ons kenmerk:2022omg0282

De beslistermijn wordt verlengd.

 

Naar boven