Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Herenweg 47a te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 6 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een botenhuis op de locatie Herenweg 47a te Breukeleveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.71118).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven