Openbare kennisgeving benoeming lid van de gemeenteraad

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge artikel W 7, lid 1 van de Kieswet bekend, dat het besluit van 5 juli 2022, waarbij

 

Dhr. F.J.M. van Kouwen

wonende te Noordwijk

 

is benoemd tot lid van de gemeenteraad wegens het ontslag van de heer D.T.C. Salman bij het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is gelegd.

 

Plaats: Noordwijk

Datum: 8 juli 2022

 

De voorzitter voornoemd,

Mevr. W.J.A. Verkleij

Naar boven