Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Leeuwenlaan 40 te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 22 juni 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v. het realiseren van 9 appartementen op de locatie Leeuwenlaan 40 te 's-Graveland te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.72164).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven