Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van het pand naar 2 appartementen, Heisterberg 41 te Hoensbroek

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 19396

Adres : Heisterberg 41, 6431 JA te Hoensbroek

Activiteit : het verbouwen van het pand naar 2 appartementen

Datum besluit : 30 juni 2022

 

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

 

Naar boven