Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende vergunning APV/Bijzondere wetten – Driebergsestraatweg 10, 3941 ZX Doorn, verleend exploitatievergunning (17020, 1 juli 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende vergunning op grond van de APV/Bijzondere wetten hebben verleend:

 

Driebergsestraatweg 10, 3941 ZX Doorn, verleend exploitatievergunning (17020, 1 juli 2022)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Naar boven