Aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning voor Grand Café Levels aan Engelse Tuin te Harlingen

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvraag is binnengekomen:

  • 29-06-2022, A.W. Zeelen Grand Café Levels, Aanvraag Drank- en Horecavergunning, Engelse Tuin te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven