Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 21 te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 5 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen van een slipway en uitbreiden van een steiger op de locatie Herenweg 21 te Breukeleveen (zaaknummer Z.72901).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 6 juli 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven