Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Fabricageweg 28, het plaatsen van een tijdelijke opslagtent en tijdelijke containers

Wij hebben voor de op 5 mei 2022 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke opslagtent en tijdelijke containers op locatie Fabricageweg 28 de beslistermijn verlengd tot 19 augustus 2022. De aanvraag heeft dossiernummer: 22Z0000782.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 juli 2022 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan via zeewolde.nl/contact.

 

Naar boven