Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Vlamingstraat 20-24, Grote Marktstraat 16A-18 en Raamstraat 2 te Den Haag

Algemene informatie

Het bouwen van een woongebouw met 76 woningen, commerciele ruimten en fietsenstalling ter plaatse van de gedeeltelijk te slopen winkelpanden Vlamingstraat 20-24, Grote Marktstraat 16A-18 en Raamstraat 2

 

Ons kenmerk: 202205301

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Vlamingstraat 20-24, Grote Marktstraat 16A-18 en Raamstraat 2

Datum bekendmaking besluit:

5 juli 2022

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven