Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, Voorhamstraat 1, 2722CC Zoetermeer op 22 juni 2022

Op 22 juni 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een overkapping op de locatie Voorhamstraat 1, 2722CC Zoetermeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-058034.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Op de kaart www.zoetermeer.nl/kapaanvragen is overzichtelijk te zien voor welke bomen een kapvergunning is aangevraagd.Wilt u meer weten over bomen in Zoetermeer, dan vindt u die informatie op www.zoetermeer.nl/bomen.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan 502, nadat u een afspraak hebt gemaakt, via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie

Naar boven